Mirt KOMEL

Nemirna substanca: vprašanje skupnosti v heglovi estetiki

Povzetek. Heglova Predavanja o estetiki ponujajo sistematično artikulacijo umetnosti kot pojmovne in čutne realizacije svetovnega duha v sferi lepote: na isti poti, ki jo prehodimo dvakrat – najprej na abstraktni ravni estetskih idealov simbolične-klasične-romantične umetniške forme, nato pa še na konkretni ravni umetnosti arhitekture- kiparstva-slikarstva-glasbe-poezije –, naletimo na nenavaden moment v tem samorazvoju ideje lepega, namreč na vprašanje skupnosti, ki se mu pričujoči članek posveča predvsem skozi teorijo romana Györgyja Lukácsa.
Ključni pojmi: G. W. F. Hegel, Predavanja o estetiki, estetika, skupnost.

Ostalo preberi v pdf obliki.